in

ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงตลอดปี

ใกล้จะถึงช่วงที่จะได้หยุดยาวแล้ว หากใครยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน
ซีคทัวร์อยากให้ทุกคนได้ลองมาไหว้พระรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์กันดูนะคะ
นอกจากจะได้ทำบุญเสริมดวงแล้ว ยังได้แวะเที่ยวชมความงามของวัดและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตอยู่เสมอ โดยมี 3 เครื่องทรง คือ เครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีจิตกรรมฝาผนังให้ได้ชมอีกด้วย

วัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดิมทีเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฎก วัดระฆังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานยิ้มรับฟ้า นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พิพิธภัณฑ์วัดระฆังโฆสิตาราม (อาคารเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ภายในวัดอีกด้วย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานชื่อว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ จะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ อีกทั้งยังมีพระวิหารหลวง สักการบูชาพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานประจำพระวิหารหลวง และสักการะพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้าง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ “วัดกัลยาณ์” พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) ซึ่งรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างพระราชทาน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต และยังมีระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่หอระฆังหน้าพระวิหารหลวง

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแล้วบุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย นอกจากนั้นยีงมีพระพุทธรูปปูนปั้นและปางมารวิชัยเช่นเดียวกับพระปฏิมาจำนวน 25 องค์ ประดิษฐานรอบฐานชุกชี และเจดีย์ทรงจอมแห 2 องค์ อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและเจดีย์ทรงกลม 2 องค์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต)และพระพุทธชินสีห์ ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นเจดีย์กลมขนาดใหญ่บริเวณรอบเจดีย์มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง คือ พระไพรีพินาศ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า อยู่บริเวณหน้าวัด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี มีพระประธานพระศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ และพระพุทธเสรฏฐมุนีประดิษฐานภายในวัด

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระระเบียงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายรอบ ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนทั้งหมด 163 องค์ และยังมีพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอีกด้วย มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงพระพุทธรูปมากมายภายในวัด ภายในวิหารพระพุทธไสยาสประดิษฐานพระพุทธไสยาส นอกจากนั้นยังมีพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

What do you think?

Written by admin

น้องบ็อกคือกล่องใส่ความสุขและความสนุกมามอบให้กับคุณ

City bank x Seektour มอบส่วนลด สูงถึง 2,000 บาท !

ลูกค้า AIS และ AIS Fibre รับส่วนลดสูงสุดถึง 500 บาท !!