in

เอาแล้ว! ข่าวลวงก็มา Covid-19 พ่นพิษใส่การบินไทย

ในช่วงเย็นของวันนี้มีการแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอย่างต่อเนื่องถึงประกาศจากสายการบินประจำชาติ “การบินไทย” ที่แจ้งปรับลดวันทำงานและเงินเดือนพนักงานทุกระดับ เนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทำให้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องรีบออกมาชี้แจงว่า “ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง จนทำให้หลายสายการบินประกาศลด และยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทการบินไทยฯ มีแผนรองรับสถานการณ์และยังประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจวันต่อวัน จึงมีมาตรการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้โดยสาร”

การบินไทย ไทย แอร์เวย์
นายนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

แล้วยังกว่าต่ออีกว่า “การปรับลดและยกเลิกเที่ยวบิน ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการ เช่น ค่าอุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกมาตรการอื่น แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น”

บริษัทฯ อาจมีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นต่อไป และผู้บริหารจะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเสียสละก่อน ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า และผู้ใช้บริการ มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ “

ขอบคุณที่มาจาก Thai Airways

What do you think?

Written by Monada

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ยาแผนจีนโบราณรักษาโรคระบาด

ยาแผนปัจจุบันหรือจะสู้แผนจีนโบราณ เมื่อหมอจีนกลับไปใช้ภูมิปัญญาเดิมพิชิตโรคระบาด Covid-19

โควิคแล้วไง~แอร์เอเชียใจดี!! เลื่อนตั๋วฟรีไม่มีเงื่อนไข