in

CPALL เปิดรับสมัครทีมงาน Delivery 20,000 อัตรา บริการส่งสินค้าถึงบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19

CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (ประเทศไทย) ประกาศเปิดรับสมัครทีมงาน 20,000 อัตรา ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านยามวิกฤต จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และพร้อมช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

CPALL เปิดรับสมัครทีมงาน Delivery 20,000 อัตรา บริการส่งสินค้าถึงบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19 1

บริษัทมีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยจากผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้นนอกจากการเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชนแล้ว บริษัทยังห่วงใยผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ที่ไม่สะดวกเดินทามาที่ร้านได้ ทางบริษัทจึงอำนวยความสะดวกด้านการบริการส่งสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผ่านแอพลิเคชั่น 7-Eleven Delivery โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงานและผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีงานทำ และผู้ประสบปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ด้วย

บริษัทจึงประกาศเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า Delivery จาก ร้านเซเว่นฯ ถึงมือประชาชนที่บ้านพักอาศัย จำนวน 20,000 อัตราทั่วประเทศ โดยจะทยอยรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบริการ Delivery จากปัจจุบัน 1,500 สาขา เพิ่มเป็นทุกสาขาในอนาคต

CPALL เปิดรับสมัครทีมงาน Delivery 20,000 อัตรา บริการส่งสินค้าถึงบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19 2

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • มีรถจักรยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • กทม.ปริมณฑล : 091-004-9909, 091-004-9681
  • ภาคกลาง : 091-004-7615/ ภาคเหนือ : 091-004-7610
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 091-004-7607, 091-004-7609
  • ภาคตะวันออก : 091-004-7604, 091-004-7605
  • ภาคใต้ : 091-004-7611 – 14

ขอบคุณข้อมูลจาก CP ALL

What do you think?

Written by Y1694

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

แอร์เอเชีย1

ตามมาติดๆ! พิษ COVID- 19 ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินชั่วคราวทุกเส้นทางระหว่างประเทศ

ไดร์ฟอิน7

เกาหลีใต้จัด “โรงภาพยนตร์ไดร์ฟอิน” ยอดขายตั๋วพุ่ง สวนกระแสสถานการณ์ COVID-19