in

พาสปอร์ตรุ่นใหม่ใช้ได้นาน 10 ปี เริ่มใช้กลางปี 63

กระทรวงการต่างประเทศเปิด เผยว่าโครงการ หนังสือเดินทางประเทศไทย หรือ พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยจะเปิดให้ใช้บริการในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 โดยคาดว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างจากเดิม ดังนี้

1.เพิ่มชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสปอร์ตจาก 313 ชุด เป็น 500 ชุด 

2.เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มไม่เกิน 15 จุด ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

3.ระยะเวลาการทำพาสปอร์ตไม่เกิน 12 นาที จากปัจจุบันใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที

4.ระยะเวลารับเล่มพาสปอร์ตลดเหลือ 1 วัน จากเดิม 2-3 วัน

5.อายุพาสปอร์ตเพิ่มเป็น 10 ปี จาก 5 ปี โดยไม่ได้ยกเลิกแบบ 5 ปี ซึ่งผู้ทำพาสปอร์ตสามาถเลือกได้

6.พาสปอร์ตอายุ 10 ปี อนุญาตสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น เนื่องจากใบหน้าของเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี

7.เพิ่มระบบเก็บข้อมูลม่านตา จากเดิมเก็บใบหน้าและลายนิ้วมือ

8.กำลังพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตใหม่ จากเดิม 1000 บาท  ซึ่งคำนวนจากต้นทุน โดยต้องมีการแก้กฎระเบียบภายในของกระทรวงด้วย  

ขณะนี้พาสปอร์ตรุ่นใหม่นี้ อยู่ในขั้นตอนออกแบบลวดลายในพาสปอร์ต ให้สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศอีกด้วย

ที่มา – สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

Written by Beer_Orrathaii

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

12 ความคิด ที่สร้างข้อคิดผ่าน “การท่องเที่ยวต่างประเทศ”

โตเกียวโอลิมปิก2020 ซีคทัวร์

สมาคมท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เร่งเตรียมแผนรับมือCOVID-19 หลังทำพิษกระทบยอดท่องเที่ยวอ่วมหนักในรอบ 17 ปี